دوشنبه ١٣٩٧/٢/٣١    EN

ردیف نام و نام خانوادگی خیر اقدام خیر سال اقدام خانه بهداشت مرکز بهداشتی درمانی 
 1 حاج اکبر عربنژاد تعمیر و تجهیز آزمایشگاه 94 خانوک خانوک
 2 محمد ابراهیمی خرید اب سرد کن،ویلچر،درب مرکز،کمک در ساخت واحدهای مسکونی 93-94 سیریز سیریز
 3 مهدی نوری کمک در تجهیز آزمایشگاه 93 سیریز سیریز
 4 محمود جعفری تامین هزینه رنگ آمیزی و تعمیرات 93 سیریز سیریز
 5 حسین محمدی اهدا میز تحریر 93 فتح آباد یزدانشهر
 6