جدول آموزشی حوادث ترافیکی،برق و گاز جهت کارکنان ادارات شهرستان زرند- سال 1394

تاریخ آموزش

ادارات آموزش گیرنده

مکان آموزش

(اداره)

تاریخ آموزش

ادارات آموزش گیرنده

مکان آموزش

(اداره)

94/8/17

راه و شهرسازی،

هلال احمر

راه و شهرسازی

94/9/14

آموزش و پرورش،گاز،بهزیستی،مخابرات

آموزش و پرورش

94/8/20

جهاد کشاورزی،منابع طبیعی، دام پزشکی

جهاد کشاورزی

94/9/15

شهرداری زرند

شهرداری زرند

94/8/24

واگن سازی

واگن سازی

23/9/94

محیط زیست،آب و فاضلاب شهری

آب و فاضلاب شهری

94/8/27

زغالشویی

 

زغالشویی

94/9/25

ورزش و جوانان،کار و امور اجتماعی

کار و امور اجتماعی

94/9/1

مجتمع کک و قطران

مجتمع کک و قطران

94/9/29

برق، دارایی

برق

94/9/4

مجتمع کک زرند ایرانیان

مجتمع کک زرند ایرانیان

94/10/2

دهیاران،شوراهای اسلامی،فرمانداری

فرمانداری

94/9/8

نیروی انتظامی،پلیس راهنمایی و رانندگی

نیروی انتظامی

94/10/6

بنیاد شهید،تامین اجتماعی و دادگستری

متعاقبا اعلام

می شود

94/9/10

سپاه

سپاه

94/10/13

آب و فاضلاب روستایی

آب و فاضلاب روستایی

94/10/20

نیروگاه حرارتی

نیروگاه حرارتی

94/10/27

سنگ آهن جلال آباد

سنگ آهن جلال آباد

ساعت برگزاری جلسه آموزشی برحسب نظر ادارات خواهد بود.

هماهنگی جلسه قبل از زمان برگزاری توسط دبیرخانه جامعه ایمن با کارشناس فنی معرفی شده هر اداره به کمیته کارشناسان انجام خواهد شد.

 

جدول زمان بندی پوشش واستفاده تابلوی فکی جهت آموزش و ارتقاء فرهنگ ایمنی توسط ادارات عضو جامعه ایمن شهرستان زرند (سال 94 و 95)

ردیف

تاریخ

نام اداره

ردیف

تاریخ

نام اداره

1

30-20 آبان(سال 94)

دبیرخانه جامعه ایمن

18

30-20 اردیبهشت

جهاد کشاورزی

2

10-1 آذر

پلیس راهنمایی و رانندگی

19

10-1 خرداد

دامپزشکی

3

20-10 آذر

مرکز بهداشت

20

20-10 خرداد

کک و قطران

4

30-20 آذر

راه و شهرسازی

21

30-20 خرداد

آب و فاضلاب شهری

5

10-1 دی

کار و اموراجتماعی

22

10-1 تیر

کک زرند ایرانیان

6

20-10 دی

گاز

23

20-10 تیر

مخابرات

7

30-20 دی

شهرداری زرند

24

30-20 تیر

نیروی انتظامی

8

10-1 بهمن

برق

25

10-1 مرداد

سپاه

9

20-10 بهمن

زغال شویی

26

20-10 مرداد

فولاد

10

30-20 بهمن

ورزش و جوانان

27

30-20 مرداد

کنسانتره

11

10-1 اسفند

هلال احمر

28

10-1 شهریور

واگن سازی

12

25-10 اسفند

ایام فاطمیه

29

20-10 شهریور

نیروگاه حرارتی

13

25 اسفند الی 10 فروردین(سال95)

پلیس راهور

30

30-20 شهریور

دبیرخانه

14

20-10 فروردین

بهزیستی

31

10-1 مهر

آموزش و پرورش

15

30-20 فروردین

آبفاروستایی

32

30-10 مهر

ایام محرم

16

10-1 اردیبهشت

سنگ آهن

33

10-1 آبان

راهنمایی و رانندگی

17

20-10 اردیبهشت

محیط زیست

34

20-1 آبان

دبیرخانه جامعه ایمن