نام و نام خانوادگی

دکترعلی رشیدی

درجه علمی 

متخصص اطفال

پست سازمانی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرند

شماره تماس

34-33428445

رایانامه

Majid_Dehghani6292@yahoo.com

 
نام و نام خانوادگی مهندس ماشاالله عربپور 
پست سازمانی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان
و معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان 
شماره تماس 34-33420079