ازحدود دو دهه پیش تلاش برای ایجاد یک مرکز ی که بتواند نگاهی کلی و همه جانبه به وضعیت تغذیه گروههای سنی مختلف درکشور داشته باشد ، در وزارت بهداشت آغاز شد. در این سالها وضعیت اپیدمیولوژی بیماری های مرتبط با تغذیه مشخص نبود ؛ مثلا بررسی های اساسی و ملی درمورد میزان سوءتغذیه کودکان ، کمبود آهن و کمبود ید در کشور انجام نگرفته بود و مشخص نبود چه استانهایی بیشتر درگیر مسأله سوءتغذیه کودکان ، کمبود آهن و کمبود ید هستند. در آن زمان در وزارت بهداشت و درمان ساختاري که مشکلات تغذیه ای را شناسایی و حل کند ، وجود نداشت.

درطول دهه اخیر با تلاش و کوشش فراوان کارشناسان در ستاد وزارتخانه و استانهای کشور و با حمايت مسؤولان وقت با ایجاد ساختاری که مشکلات تغذیه ای کشور را مشخص کند ، موافقت گرديد. بالاخره در سال 1382 با تشکیلات دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارتخانه موافقت گرديد.

در این سالها ، دفتر بهبود تغذیه کارها و تحقیقات بسیار مفیدی در کشور انجام داد و علاوه بر نشان دادن وضع موجود تغذیه کشور ، زمینه های مداخله ای موثر را برای حل مشکلات فراهم ساخت و هم مبنای ایجاد یک سیستم نظام مراقبت تغذیه ای در کشور شد.

واحد بهبود تغذیه فرایند های خود را در جهت پیشبرد برنامه ها اجرا می کند و در سالهای اخیر فعالیت ها و موفقیت های چشمگیری در عرصه سلامت داشته است که نمونه های بارز آن در ارتقاء فرایند پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید ، اصلاح الگوی مصرف روغن ها و چربی ها و آهن یاری دختران دبیرستانی و راهنمائی به چشم می خورد.

 

 

 

تعریف

تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد و به تندرستی و طول عمر می انجامد، بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد.

واحد بهبود تغذيه جامعه

از آنجا که يکي از اهداف PHC تلاش در جهت بهبود تغذيه جامعه مي باشد از جمله بخش هاي طراحي شده در سيستم بهداشت واحد بهبود تغذيه جامعه مي باشد که عمده فعاليت آن اجراي اقداماتي است که به بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههاي آسيب پذير کمک مي کند. اين واحد در غالب يک شبکه همکار از سطح وزارت بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان گسترش دارد بطوريکه دفتر بهبود تغذيه جامعه در وزارت بهداشت وظيفه سياست گذاري کشوري در اين خصوص را بر عهده داشته و اين وظايف از طريق واحد بهبود تغذيه جامعه مرکز بهداشت استان به سطح مراکز بهداشت شهرستانها انتقال مي يابد که در کنار اين وظايف کشوري بديهي است که از جمله مسؤوليت هاي واحدهاي تغذيه استاني و شهرستاني تلاش در جهت طراحي مداخله درمنطقه به منظور حل مشکلات بومي است.كليه امور مربوط به بهبود تغذيه جامعه در سطح استان، اجراي برنامه هاي آموزشي، نظارت بر ارائه خدمات در مراكز مشاوره و خدمات تغذيه اي در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت از عمده وظايف اين واحد است.

 تغذیه