پنجشنبه ١٣٩٧/٨/٢٤    EN


جلسه کمیته راهبری جامعه ایمن مورخه 28 خرداد 96

جلسه کمیته مدیران جامعه ایمن در مورخه 96/2/10


شرکت برخی مسئولین زرند در همایش آسیایی جامعه ایمن(مشهد مقدس 18-16 اسفند 95


نشست بررسی اقدامات کمیته راهبری جامعه ایمن شهرستان زرند باحضور مسئولین انجمن جامعه ایمن کشور(دکتر نوفرستی و هیئت همراه مورخه 95/11/10)جلسه مدیران عضو جامعه ایمن مورخه 95/9/21


جلسه کارشناسان ادارات عضو جامعه ایمن مورخه 95/9/18

مراسم 29 آبان ماه سالروز گرامیداشت قربانیان ترافیکی
مانور بزرگ مخاطره شیمیایی با حضور شبکه بهداشت و صنایع شهرستان و... مورخه 95/8/4

جلسه کمیته کارشناسان جامعه ایمن(کارگروه حوادث شغلی) مورخه 95/7/26

 


جلسه کمیته مدیران جامعه ایمن مورخه 95/3/30 در محل فرمانداری

 
 بازدید فنی از مجموعه پارکها و مراکز تفریحی سطح شهر با حضور کارشناسان فنی شهرداری زرند،شهرداری خانوک،شهرداری یزدانشهر ،اداره برق، اداره کارو امور اجتماعی،دبیرخانه جامعه ایمن، کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای و روابط عمومی مرکز بهداشت،

جلسه کمیته مدیران جامعه ایمن (اولین جلسه در سال جدید) مورخه 95/1/29


بازدید دوم فرماندار شهرستان و مسئولین همراه از دبیرخانه جامعه ایمن(مورخه 28 فروردین ماه 95)

بازید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان جناب آقای دکتر حق دوست و همراهان از دبیرخانه جامعه ایمن 

جلسه کمیته کارشناسان جامعه ایمن مورخه 7 بهمن 94


بازدید فرماندار و مسئولین از دبیرخانه جامعه ایمن


 

 برنامه های گرامیداشت 29 آبان سالروز قربانیان ترافیکی(آموزش در مدرسه،امضاء بیانیه،راهپیمایی نمادین مهدها به همراه مسابقه نقاشی، نمایشگاه قربانیان ترافیکی و...)