دوشنبه ١٣٩٧/٢/٣١    EN

 مدیر سیستم
  جلسه رابطین سلامت
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/10/13
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

جلسه رابطین سلامت با حضور معاون بهداشتی، مسئول گسترش، مسئول برنامه جلب مشارکت ها و همچنین مربیان و نماینده داوطلبان سلامت مراکز بهداشتی و درمانی در رابطه با ارج نهادن به خدمات داوطلبان سلامت برگزار شد.

 در ابتداء معاون بهداشی در خصوص اهمیت اقدامات داوطلبانه داوطلبان سلامت در ارتقاء شاخص های بهداشتی مطالبی بیان کرد.

 در ادامه مربیان داوطلبان سلامت گزارشی از عمکرد برنامه درسال 94 ارائه کردند.

این جسله با ارائه نظرات و پیشنهادات مربیان و نماینده داوطلبان سلامت در رابطه با افزایش جذب داوطلب برای نقاط فاقد داوطلب به پایان رسید