۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت   

 

معرفی بیمارستان


بیمارستان سینا زرند وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان کرمان واقع در خیابان چمران می باشد. که از سال 1332 به عنوان مرکز درمانی شیرخورشید بناشده است. که در ابتدا تنها در بخشهاي (اتاق عمل و جراحی) و خدمات سرپایی فعالیت داشته است در سال 1345بخش اوژانس و زایشگاه و داخلی نیز به آن اضافه گردید. پس از پیروزي انقلاب در سال 1358 به نام بیمارستان سیناتغییرنام یافته و بتدریج ساختمان اداري و بخشهاي رادیولوژي و آشپزخانه به آن اضافه گردید. در سال 1377 بخش دیالیز توسط خیر منطقه آقاي جعفرزاده در بیمارستان تاسیس گردید و در سال 1386 بخش ccu و در سال 1389بخش سی تی اسکن و در ابتداي سال 1395 بخش هاي اعصاب و روان و آندوسکوپی و پاتولوژي شروع به فعالیت نمود.
در این بیمارستان در راستاي انطباق با استانداردهاي اعتبار بخشی بیمارستان در ایران از سال 91 گام برداشته است واز اردیبهشت سال 1393 همزمان با طرح تحول نظام سلامت اقدام به اجراي دستورالعمل هاي ابلاغ شده کرد که مهمترین اقدامات آن مجهز کردن تجهیزات آزمایشگاه-تهیه کیف بهداشتی -ارائه خدمات رایگان به زایمانهاي طبیعی-اجراي هتلینگ بیمارستان مطابق با استانداردهاي ابلاغ شده-راه اندازي کلینیک ویژه در صبح وعصر و بهسازي بخش ها میباشد .

در حال حاظر بیمارستان سینا دارای بخش های پاراکلینیک آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، اورژانس، داروخانه،آندوسکوپی، درمانگاه تخصصی و دیالیز می باشد.

مشخصات فیزیکی

کل مساحت زمین 6970 مترمربع، کل مساحت زیربنا4300 متر مربع و داراي 133 تخت مصوب می باشدکه 76 تخت بستري فعال دارد .