۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد

پرسنل :

 


 نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

منوره محمدی

لیسانس بهداشت خانواده

مسئول واحد

33434702

زهرا مهدوی

فوق دیپلم بهداشت خانواده

کارشناس کودکان

33434702

فریده برکم

لیسانس مامایی

کارشناس بارداری

33434702

لیلا زمانی 

لیسانس بهداشت عمومی

کارشناس شیر مادر و جوانان

33434702

سعیده دهش

لیسانس بهداشت عمومی

کارشناس میانسالان و سالمندان

33434702

فاطمه ندافپور

لیسانس مامایی

کارشناس باروری

33434702

 

شرح وظایف

برنامه كودكان

          -تدوين برنامه عملياتي ساليانه كودك سالم ، شيرمادر ، مانا و مرگ كودك ۵۹-۱ماهه

-برنامه مراقبت كودك سالم

           - تشكيل كميسيون شير مصنوعي هر هفته و بررسي موارد استفاده از شير

 - برنامه مراقبت ادغام يافته كودك بيمار ( مانا )

- گزارش فوري مرگ كودك ۵۹-۱ ماهه ، پيگيري و تكميل پرسشنامه مرگ کودک  ۵۹-۱ ماهه

 -تشكيل كميته شيرمادر، كميته مرگ كودك ۵۹-۱ ماهه

 -نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت  

 -ورود داده های امار ی برنامه به نرم افزار کشوری و جمع آوري آمار ، بررسي آمار و استخراج شاخص ها    
 -برآورد مصرفی و موجودی مکملها و فرمهای مراقبتی برنامه و پیگیری تامین و توزیع انها​

-نظارت بر تجهیزات برنامه سلامت کودکان و پیگیری تأمین انها  

 -اجرای برنامه تکامل کودکان در مراکز بهداشتی درمانی و جمع آوری  و ورود داده ها به سایت برنامه    

-تأمین و توزیع شیر مصنوعی برای مراکز روستایی  

- برگزاری مناسبتهای هفته جهانی شیر مادر و هته ملی کودک

            -پایش بیمارستانهای دوستدار گودک

 


برنامه سلامت بارداری

-تدوين برنامه عملياتي ساليانه

- برنامه مشاوره و مراقبت قبل از بارداري

-برنامه مراقبت مادران باردار

-برنامه مراقبت بعد از زايمان

-جمع آوري آمار مربوط به زايمان طبيعي و سزارين

-گزارش فوري مرگ مادر باردار

-پيگيري و پرسشگري موارد مرگ مادر باردار

-پیگيري موارد نجات جان مادر باردار

-هماهنگي با بيمارستان ها و مراكز جهت پيگيري موارد نجات جان مادرباردار

-تشكيل كميته نجات جان مادر و مرگ مادرباردار

-تشكيل جلسات آموزشي  و کارگاهها جهت ماماها

-جمع آوري آمار مربوط به مراقبت مادران ، بررسي آمار و استخراج شاخص ها

-نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت

-پیگیری و اجرای مصوبات کمیته های دانشگاهی مرگ مادر

-تامین مکملهای مورد نیاز برنامه مادران

-پیگیری و گزارش دهی موارد مهاجرت زنان باردار

           -براورد اقلام مصرفی و فرمهای مورد نیاز برنامه و پیگیری تامین آنها

 


برنامه سلامت باروري

-تدوين برنامه عملياتي ساليانه

-ارائه  مشاوره هنگام ازدواج همراه با تامین کتاب آموزشی برای زوجین

-پايش مركز مشاوره هنگام ازدواج

-مشاوره فرزند آوری سالم برای زنان واجد شرایط (تک فرزند و  ...) برنامه در مراکز بهداشتی درمانی

-برگزاري جلسات آموزشي و كارگاه جهت بهورزان ،كاردانان ، كارشناسان

-نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت

-جمع آوري آمار ، بررسي آمار و استخراج شاخص ها ، برآورد شاخص هاي جمعيتي

-برآورد موجودی و مصرفی اقلام پیشگیری از بارداری پر خطر و فرمهای مراقبتی  و پیگیری تامین و توزیع انها

-تشکیل کمیته خدمات جراحی پیشگیری از بارداری پر خطر و صدور مجوز در موارد اندیکاسیون دار

            -آموزش اهداف کشوری برنامه باروری سالم با توجه به تغییر رویکردهای کشوری به پرسنل و گروههای هدف

 


 برنامه سالمندان

-تدوين برنامه عملياتي ساليانه

-آموزش تغذيه و شيوه زندگي سالم براي سالمندان ( گروه سني بالاتر از ۶۰ سال )

-نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت  

-جمع آوري و بررسي آمار   

-اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهرستان

-اجرای مناسبت هفته ملی سلامت سالمندان     

-برگزاری برنامه ها و کارگاههای اموزشی در زمینه سلامت سالمندان برای پرسنل


برنامه میانسالان

 

-تدوين برنامه عملياتي ساليانه     

-آموزش تغذيه و شيوه زندگي سالم براي ميانسالان ( گروه سني ۲۵ تا ۶۰ ساله )

 -نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي *بهداشت و تيم سلامت

-جمع آوري و بررسي آمار      

-اجرای مناسبت هفته ملی سما و سبا   

-اجرای برنامه پیشگیری و غربالگری  سرطانهای شایع در زنان (پاپ اسمیر و سرطان پستان)     

-برگزاری برنامه ها و کارگاههای اموزشی در زمینه سلامت میانسالان برای پرسنل