۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

پرسنل

 
 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
دکتر عباس ضیاالدینی دکتری مسئول واحد 334706
مریم ضیاالدینی کاردان کاردان بهداشت دهان و دندان 33434706

 

شرح وظایف
۱-برنامه ریزی اجرائی در راستای اهداف بهداشت دهان و دندان
۲-جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز بهداشتی درمانی
۳-کنترل فعالیتهای بهداشت دهان و دندان
۴-ارائه خدمات پیشگیری مانند فیشورسیلانت و فلورایدتراپی در مراکز بهداشتی درمانی و مدارس و مهدکودک ها
۵-آموزش مدیران و معلمین و مربیان بهداشت در مناطق تحت پوشش
۶-نظارت و پایش عملکرد بهورزان و کاردان های بهداشت خانواده
۷-تهیه و توزیع مواد کمک آموزشی از قبیل جزوه ،اسلاید،پوستر،پمفلت
۸-راه اندازی تجهیزات و یونیت دندانپزشکی و تعمیر و نگهداری آنها
۹-کنترل و نظارت بر مراکز خصوصی در زمینه نحوه ارائه خدمات دندانپزشکی به اقشار جامعه