۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

پرسنل :

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
عباس روشنی   مسئول نقلیه 33422552
سعید عربپور   مسئول فنی 33422552
سعید پوررنجبر   راننده 33422552
مهدی ضیاالدینی   راننده 33422552

 

 

شرح وظایف


رفت و آمد پرسنل برای ماموریت و بازدید بر عهده این واحد است.