۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

پرسنل :

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
وحید امیری   مسئول تاسیسات 33425200

 

 

شرح وظایف


انجام کلیه تعمیرات مربوط به مراکز و خانه های بهداشت