۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

پرسنل :

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مجید علیدادی   مسئول کارپردازی 33434703
مسعود رنجبر   کارپرداز 33434703
حسین عرب   کارپرداز 33434703

 

 

شرح وظایف


انجام خریدهای موردنیاز به طبق درخواست های صادر شده و تامین اعتبار شده
-تنظیم اسناد درخواست های خریداری شده
-انجام استعلام قانونی خریدها بر اساس نیاز سیستم