۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱ آبان   

 

در این قسمت می توانید به بخش های اداری و مالی بیمارستان سینا دسترسی داشته باشید ...

 

کارگزینی

  فناوری اطلاعات  

تجهیزات پزشکی

 

 

                   

اسناد و مدارک پزشکی

  حسابداری  

تاسیسات

 

             

کارپردازی

  انبار و تدارکات  

انتظامات

     

 

       
مددکاری   آمار و بایگانی   پذیرش و ترخیص

 

             
بهداشت محیط   تغذیه