۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

      

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
سمانه عربپور دکتری پزشک-رئیس مرکز 33423278
فهیمه صادقی دکتری پزشک 33423278
مریم سعیدی فوق دیپلم کاردان 33423278
ناصر عربپور فوق دیپلم کاردان 33423278
زهرا پرنگ لیسانس ماما 33423278
محبوبه جعفری فوق دیپلم ماما 33423278
غلامرضا رفیعی ابتدائی سرایدار 33423278

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات         تجهیزات
در حال ساخت ملکی   زرند چهاراه برق  ارائه کلیه خدمات بهداشتی داروخانه