۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

 

 

                                                 همکاران مرکز دشتخاک و خانه بهداشت های زیر مجموعه آن:

 

مکان استقرار

 

 نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

مرکز 

فاطمه رجبی

دکتری عمومی

پزشک 

33448115

مرکز 

فاطمه فداکار

دکتری عمومی

دندانپزشک

33448115

مرکز

مرضیه رجب زاده

لیسانس بهداشت عمومی

کاردان

33448115

مرکز 

فاطمه حسین زاده

لیسانس مامایی

ماما

33448115

مرکز 

محمد بلوچی

دیپلم

پذیرش

33448115

مرکز 

حمید ضیاالدینی

دیپلم

راننده

33448115

مرکز 

فاطمه منصوری

لیسانس پرستاری

پرستار

33448115

مرکز 

رویا افشار

لیسانس علوم آزمایشگاهی 

آزمایشگاه

33448115

 شهرک دشتخاک

حسین ضیاالدینی

دیپلم

بهورز

33448511

 شهرک دشتخاک

فاطمه پورشریفی

دیپلم

بهورز

33448511

 شهرک دشتخاک

فاطمه رئیسی زاده

دیپلم

بهورز

33448511

 دشتخاک

حسن ضیاالدینی

فوق دیپلم بهداشت مدارس

بهورز

33448613

 دشتخاک

بتول ضیایی

فوق دیپلم بهداشت مدارس

بهورز

33448613

 باب دوری

فاطمه کمساری

دیپلم

بهورز

33448043

 باب دوری

مهدی سعیدی

دیپلم

بهورز

33448043

                                                                       

                                                                                 شرح وظایف  :

 

پزشک 

ارجاع به سطح دو در صورت نیاز

درخواست و تفسیر آزمایش

ارائه خدمت به گروههای هدف طبق بسته خدمتی

ویزیت موارد ارجاع شده از سوی بهورز /مراقب سلامت

ویزیت بیماران سرپایی

بهورز

مشاوره  شیردهی

ارائه خدمات آموزش به تمامی گروههای سنی و دانش آموزان

ارائه خدمات مامایی

واکسیناسیون

تزریق و پانسمان

مراقبتهای پس از باردای دوران بارداری پس از زایمان

پرستار 

تزریق و پانسمان