۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
                       

                                                          خدمات ارائه شده در این مرکز:

            

پزشک

ویزیت بیماران سرپایی –ارجاع به سطح دو در صورت نیاز –درخواست و تفسیر آزمایش – ارائه خدمت به گروههای هدف -

ماما

مراقبت های دوران بارداری – پس از بارداری – پس از زایمان – مشاوره شیردهی

بهورز - مراقب سلامت

  مراقبت کودکان – مراقبت سالمندان – ارائه خدمات تمام گروههای هدف -

        آزمایشگاه

 در روزهای  فرد در خدمت مردم می باشد .

         بهیار -پرستار 

  تزریقات و پانسمان 

 

 

   همکاران مرکز ریحانشهر و خانه بهداشت های زیر مجموعه آن :

 

محل استقرار

 

 نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

سمت 

شماره تماس 

مرکز

غلام رضا سهرابی

دکتری عمومی

پزشک 

33468204

مرکز

نقیب زاده 

دکتری عمومی

پزشک 

33468204

مرکز

زهرا خیاط زاده ماهانی

لیسانس مامایی

ماما

33468204

مرکز

ثریا علیزاده

لیسانس پرستاری

پرستار

33468204

مرکز

الهه مهردادیان

فوق دیپلم بهداشت عمومی

کاردان 

33468204

مرکز

سعید احمدی

دیپلم

پذیرش

33468204

مرکز

محمد حسینی

لیسانس علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاه

33468204

مرکز

         علی بزی

      دیپلم

    راننده

33468204

پایگاه تنگل سفلی

مکرمه جعفرزاده

لیسانس بهداشت خانواده

مراقب سلامت

33469274

پایگاه تنگل سفلی

فرشته پورحبیبی

فوق دیپلم بهداشت عمومی

مراقب سلامت

33469274

پایگاه تنگل سفلی

زهرا گلستانی

دیپلم

مراقب سلامت

33469274

پایگاه رق آباد

فروزنده اکبری

دیپلم

بهورز

33469177

پایگاه رق آباد

محمد احمدی

دیپلم

بهورز

33469177

داهوئیه

فاطمه اردلان

دیپلم

بهورز

33458160

گتکوئیه

زهرا میرزایی

دیپلم

بهورز

ندارد

حتکن

آفاق میرزایی

دیپلم

بهورز

ندارد

                   آدرس :


                  مرکز ریحانشهر :ریحان شهر بلوار صاحب الزمان روبروی بازارچه