۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
پرسنل :
 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
فاطمه مهدی پور دکتری پزشک 33477554
الله بقایی دکتری پزشک 33477554
رضیه عربپور فوق دیپلم کاردان بهداشت خانواده 33477554
محبوبه رحمانی فوق دیپلم کاردان آزمایشکاه 33477554
لیلا تهامی پور دیپلم بهیاری 33477554  
حسن رضازاده ابتدائی راننده 33477554
سعیده بهاالدینی لیسانس مامایی 33477554
محسن جعفرزاده سیکل سرایدار 33477554

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1357 ملکی 250 متر مرکز بهاآباد ارائه کلیه خدمات بهداشتی