۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
فریبا ایزدی دکتری پزشک 33440115  
حسن سیف الدینی دکتری پزشک 33440115
فاطمه ایزدی فوق دیپلم کاردان بهداشت خانواده 33440115
بتول ایزدی دیپلم بهیاری 33440115
علی ایزدی دیپلم راننده 33440115
حسن برونه دیپلم سرایدار 33440115
فاطمه مومنی فوق دیپلم کاردان آزمایشگاه 33440115

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1342 ملکی 520 متر یزدان شهر خالق اباد خیابان امامزاده روبروی سقاخانه درمانگاه شهید حسین زارعی ارائه کلیه خدمات بهداشتی