۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مرحمت قائم پناه دکتری پزشک 33421151  
محدثه مهدوی      33421151
محسن برهان نژآد لیسانس تغذیه 33421151
زهره عرب لیسانس روان 33421151
محمد حبیب زاده دیپلم سرایدار 33421151
فاطمه کمساری بنانی لیسانس پذیرش 33421151
احمد ابراهیمی کاردان کاردان مبارزه با بیماریها 33421151
لیلا جمالیزاده کارشناس  بهداشت محیط  
عادله سعیدی  کارشناس  بهداشت حرفه ای  
زهرا گلستانی کارشناس بهداشت محیط  
مریم قائم پناه دیپلم بهیاری 33421151

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
  استیجاری   بلوار امام حسین بلوار هشت شهریور جنب اتش نشانی ارائه کلیه خدمات بهداشتی