۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
پرسنل :
 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مریم صعید زرندی دکتری پزشک 33439296
فروزان صباحی  دکتری پزشک 33439296
فهیمه ضیاالدینی فوق دیپلم بهداشت خانواده 33439296
مهری منصوری دیپلم بهیاری 33439296
هادی محمدی لیسانس مراقب سلامت 33439296  
زهرا نخعی لیسانس پرستاری 33439296
مژگان منصوری لیسانس بهداشت محیط 33439296
سمیه بنی فاطمه لیسانس  بهداشت روان 33439296
عماد زمانی دیپلم سرایدار 33439296
فرحناز شیخ شعاعی لیسانس تغذیه 33439296
احمد رضا ابراهیمی لیسانس پذیرش 33439296
ندا شهیدی لیسانس  بهداشت محیط 33439296
فرزانه بهزاد نیا لیسانس  بهداشت محیط 33439296

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
  ملکی     ارائه کلیه خدمات بهداشتی