۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
لیلا سلاجقه دکتری پزشک 33467295
صغری عربپور دیپلم بهورز 33467295
مهدیه اسدی لیسانس پرستاری 33467295
مجید اسدی دیپلم سرایدار 33467295
رضا حسنخانی دیپلم راننده 33467295
مریم دادخواه لیسانس مامایی 33467295
عصمت منصوری  ابتدائی بهورزی 33467295
ابومسلم صادقی دیپلم بهورزی 33467295

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1376 ملکی 740 متر خانوک خیابان ایت اله خامنه ای ابتدای بلوار وحید ارائه کلیه خدمات بهداشتی