۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
حسین مسعودپور دکتری دندانپزشکی 33422440
عالیه زرباف لیسانس مامایی-مراقب سلامت 33422440
ندا فرخی فوق دیپلم بهداشت خانواده 33422440
امین ایزدی کمک بهیار دستیار دندانپزشکی 33422440
پروین عباسپور سیکل بهورز 33422440
محدثه اکبرزاده لیسانس مامایی 33422440
بهشته عربپور فتح آبادی لیسانس مامایی-مراقب سلامت 33422440
حمیدرضا گلستانی دیپلم سرایدار 33422440
مریم ضیاالدینی فوق دیپلم بهداشت دهان و دندان 33422440
فاطمه زارعی جلال آبادی فوق دیپلم بهداشت خانواده 33422440
صفیه نوری دیپلم پذیرش  33422440

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
  ملکی 300 متر  بلوار آزادی ارائه کلیه خدمات بهداشتی