۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت            

 

شماره تماس  

تصویر

سکینه محسن بیگی

دیپلم

تکنیسین بهداشت خانواده

33420340

سکینه مصطفوی

سیکل

بهورز

33420340

فهیمه هاشمی

لیسانس 

ماما-مراقب سلامت

33420340

بتول حسینی

دیپلم

کمک بهیار

33420340

مرضیه منصوری

لیسانس

ماما-مراقب سلامت

33420340

اسما سالاری

لیسانس 

ماما-مراقب سلامت

33420340

وضعیت ملکی:

سال ساخت

استیجاری/ملکی

زیربنا          

آدرس             

نوع خدمات        

1365

ملکی

250 متر

 خ توکلی روبرو توکلی 16

ارائه کلیه خدمات بهداشتی