۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مرضیه رجب زاده فوق دیپلم بهداشت خانواده 33425306  
الهام ابراهیمی لیسانس مامایی 33425306  
محدثه عبداله زاده فوق دیپلم سرایدار 33425306  
عباس عربپور دیپلم بهورز 33425306  

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
  ملکی   اکبرآباد ارائه کلیه خدمات بهداشتی