۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
معصومه قلیزاده دیپلم بهورز 33456740
عباس اسماعیلی دیپلم بهورز 33456740

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1377 ملکی 130 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی