۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
نصرت پورجعفری سیکل بهورز 33480255
ایرج شریفی سیکل بهورز 33480255

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1388 ملکی 60متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی