۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
بتول ضیایی دیپلم بهورز 33448613
حسن ضیاالدینی دیپلم بهورز 33448613

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1368 ملکی 75 متر خانه بهداشت دشتخاک ارائه کلیه خدمات بهداشتی