۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
فاطمه پورشریفی دیپلم بهورز 33448511
حسین ضیاالدینی دیپلم بهورز 33448511
مهدی سعیدی دیپلم بهورز 33448511

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1387 ملکی 100 متر شهرک دشتخاک ارائه کلیه خدمات بهداشتی