۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

    

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
امین اسلامی دیپلم بهورز 33473225
صدیقه ایزدی دیپلم بهورز 33473225

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1385 ملکی 76 متر علی آباد گلشن ارائه انواع خدمات بهداشتی