۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

 

جناب مهندس ماشالله عربپور 

سمت :معاون بهداشتی شبکه و سرپرست مرکز بهداشت 

تخصص :مهندسی بهداشت محیط

تلفن :33420079

فکس :33423030