۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

پرسنل :

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مجید محمودزاده فوق لیسانس مسئول روایط عمومی 33434706

 

 

شرح وظایف


۱-ارسال خبر به روزنامه ها
۲-ارتباط مردم با مسئولین بهداشت و درمان و بالعکس 
۳-برگزاری همایشها و مراسم های مذهبی در طول سال
۴-عکسبرداری از مجالس و کارگاههای آموزشی مربوط به شبکه بهداشت
۵-برگزاری جلسات پرسش و پاسخ همکاران و مردم با مسئولین مربوطه