۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

 

نام و نام خانوادگی         سمت                          عکس
محمد حسین کرمانی نژاد  مسئول نظارت و بازرسی 
 
طاهره خالقی پور کارشناس نظارت
مهری باقری کارشناس نظارت 

 

            شرح وظایف

نظارت و بازرسی بر درمان شامل نظارت بر داروخانه و کلیه مطب پزشکان -دندانپزشکان-متخصصین -رادیولوژی ها -بیمارستانها-کلینیک ترک اعتیاد-آزمایشگاهها -عینک سازی ها-مراکز شنوایی سنجی -مراکز بینایی سنجی ها و مراکز فروش تجهیزات پزشکی و رسیدگی به شکایات مردمی در این خصوص