۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

 

 

جناب آقای دکتر علی رشیدی

سمت :ریاست شبکه بهداشت و درمان زرند

بورد تخصصی :متخصص اطفال

تلفن:33428445

فکس :33423030