۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرند با مجموعه تحت پوشش وظیفه ای سنگین را در جهت اجرای اهداف کلان کشور و ارائه خدمت به همشهریان عهده دار است که در چهار مجموعه زیر انجام وظیفه می نماید.

-        مرکز بهداشت شهرستان: که با مجموعه از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت خدمات بهداشتی درمانی را تا اقصی نقاط شهرستان ارائه می نماید

-        بیمارستان سینا: که با مجموعه ای از بخشهای درمانی مختلف خدمات درمانی را به بیماران ارائه میدهند.

-        اورژانس۱۱۵: که ارائه خدمات تعریف شده در مرکز شهرستان و پایگاههای جاده ای را عهده دار است.

-        دانشکده علوم پزشکی: که در حال حاضر با پذیرش دانشجو در دو رشته مهندسی بهداشت محیط و کارشناسی پرستاری انجام وظیفه می نماید.