۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
طلعت بیژن پور ابتدائی بهورز 33483008
محمدرضا بیژن پور دیپلم بهورز 33483008

وضعیت ملکی:

سال ساخت استیجاری/ملکی زیربنا           آدرس              نوع خدمات        
1370 ملکی 170 متر   ارائه کلیه خدمات بهداشتی