۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
 

پرسنل :

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت             شماره تماس   عکس         
مرضیه مرتضی قریه علی فوق دیپلم مراقب سلامت 33421151
مریم اسلامی شعبجره لیسانس مراقب سلامت 33421151
مرضیه ملکی فوق دیپلم مراقب سلامت 33421151
عظیمه منصوری لیسانس مراقب سلامت 33421151