شبکه بهداشت و درمان زرند
کد : 19603      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت تعداد بازدید : 2444

معرفی حوزه ریاست

معرفی حوزه ریاست
معرفی حوزه ریاست

ریاست 

جناب آقای دکتر علی رشیدی

 

مدیر داخلی 

جناب آقای محمد حسین کرمانی نژاد

 

مدیر دفتر پرستاری

سرکار خانم بتول لطفعلی پور